MUDr. Pavel Pokorný Anesteziolog

Anesteziolog

  • studium na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové
  • atestace z oboru anesteziologie a resuscitace I.
  • atestace z oboru anesteziologie a resuscitace  II.
  • atestace z všeobecného lékařství
  • primář Oddělení anesteziologie a resuscitace Vojenské nemocnice Olomouc do 2005
  • primář Oddělení následné intenzivní péče Vojenské nemocnice Olomouc dosud
  • člen České lékařské společnosti J.E.Purkyně
  • člen České lékařské komory
  • přednášková a publikační činnost v odborné literatuře
  • anesteziologická praxe v Britské vojenské nemocnici v Iráku a Chorvatsku