MUDr. Petr MacečekPlastický chirurg

Plastický chirurg

Zkušený plastický chirurg s dlouholetou odbornou praxí zabývající se celým spektrem zákroků plastické chirurgie.

V privátní klinice se specializuje především na operace zvětšení prsou implantáty (augmentace) a náročné modelace prsou. Provádí také liposukce, plastiky  břicha (abdominoplastiky) a další zákroky plastické chirurgie.

 • studium na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
 • atestace z oboru chirurgie
 • atestace z oboru plastická chirurgie
 • licence České lékařské komory v oboru plastická chirurgie
 • zástupce primáře Oddělení plastické chirurgie nemocnice Hranice a.s.
 • člen České lékařské společnosti J.E.Purkyně
 • člen České společnosti plastické chirurgie
 • člen Společnosti pro využití laserů v medicíně
 • člen Společnosti chirurgie ruky
 • člen České lékařské komory
 • přednášková a publikační činnost v odborné literatuře
 • stáže na renomovaných klinikách plastické chirurgie

Domácí stáže a kongresy

 • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
 • Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno
 • Fakultní nemocnice Brno
 • International Congress of Plastic Surgery, Praha
 • International Congress of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Bratislava

Přednášky

 • Rekonstrukce prsů po mastektomiích
 • Augmentace - výběr prsního implantátu

Pravidelná účast na kongresech České a Slovenské společnosti plastické a estetické chirurgie a mnoha dalších odborných akcí, seminářů a kurzů.

Diplomy

Vybrané certifikáty