UPOZORNĚNÍ: OPATŘENÍ VYHLÁŠENÁ VLÁDOU SE NA ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ NEVZTAHUJÍ. KLINIKA JE V PLNÉM PROVOZU. TĚŠÍME SE NA VÁS!

Doc. MUDr. Radovan Uvízl, Ph.D.Anesteziolog

Anesteziolog

 • studium na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
 • atestace z oboru anesteziologie a resuscitace I.
 • atestace z oboru anesteziologie a resuscitace  II.
 • doktorandské studium na Univerzitě Palackého v Olomouci - Ph.D.
 • odborný asistent  Katedry anesteziologie a resuscitace Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 • vedoucí lékař lůžkového oddělení Kliniky anesteziologie a resuscitace Fakultní nemocnice Olomouc
 • lékař Oddělení urgentního příjmu Fakulní nemocnice Olomouc
 • lékař Transplantačního centra Fakultní nemocnice Olomouc
 • člen České lékařské společnosti J.E.Purkyně
 • člen České lékařské komory
 • znalec v oboru zdravotnictví se specializací anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína
 • přednášková a publikační činnost v domácí i zahraniční odborné literatuře