Pro pacienty

Věnujte prosím pozornost těmto důležitým informacím!

Konzultace

Ke konzultacím se objednávejte telefonicky na čísle: 739 806 255 nebo e-mailem: info@rvmedcentrum.cz, případně osobně. Budete objednáni ke konkrétnímu specialistovi na daný den a přesný čas.

Nemáme smlouvu s žádnou zdravotní pojišťovnou a vyšetření budete hradit v hotovosti na recepci kliniky. Cena konzultace je 500 - 600 Kč. (V oborech estetická dermatologie a laserové centrum konzultaci neplatíte, pokud je při návštěvě proveden nabízený zákrok!) Nevyžadujeme žádná doporučení, pokud máte lékařské zprávy, vezměte je s sebou.

Objednání lékařského zákroku

Na základě konzultace (vyšetření) vám nabídneme řešení vašeho problému a navrhneme nejvhodnější lékařský zákrok. Také vám sdělíme celkovou (všezahrnující) cenu za plánovaný zákrok. Po dohodě s vámi navrhneme termín zákroku. Plánovaný termín bude závazný po uhrazení zálohy!

Záloha

Rezervace termínu zákroku probíhá nejčastěji bezprostředně po konzultaci. Doporučujeme proto počítat s požadavkem na složení zálohy ve výši:

 • 1 000,- Kč pro zákroky v lokální anestézii
 • 10 000,- Kč pro zákroky v celkové anestézii

Výše zálohy vám bude započítána do celkové ceny za provedený zákrok. Věnujte pozornost podmínkám „vrácení“ zálohy! Zaplacením zálohy vyjadřujete souhlas s podmínkami „vrácení zálohy".

Vrácení zálohy

100% - zrušení nebo změna termínu zákroku pacientem nad 30 dnů před termínem zákroku

50% - zrušení nebo změna termínu zákroku pacientem nad 7 dnů před termínem zákroku*

0% - zrušení nebo změna termínu zákroku pacientem do 7 dnů před termínem zákroku*

*Při předložení potvrzení o pracovní neschopnosti nebo lékařské zprávy nedoporučující zákrok záloha zůstává pro nový termín nebo ji lze vyčerpat na jiný druh zákroku nabízený RVmedCentrem.

Platba za zákrok

Celkovou cenu (po odečtení dříve složené zálohy) zaplatíte buď bankovním převodem na účet RVmedCentra nebo v hotovosti na recepci v den plánovaného zákroku. Číslo bankovního účtu RVmedCentra vám sdělí recepce. Upozorňujeme, že částka za zákrok musí být na našem účtu před datem zákroku.

Zákroky

Zákroky mohou probíhat v lokální nebo celkové anestézii. Při objednání zákroku vám sdělíme požadavky na „předoperační vyšetření“. Bez výsledků předoperačního vyšetření vás nemůžeme operovat!

Předoperační vyšetření a důležité pokyny

Lokální anestézie (ambulantní zákrok)

 • 2 hodiny na lačno (nejíst, nepít, nekouřit)
 • krevní obraz (KO), PTT, QUICK (INR)

Celková anestézie (hospitalizace)

 • 6 hodin na lačno (nejíst, nepít, nekouřit)
 • anamnéza, medikace, fyzikální vyšetření
 • krevní obraz (KO), PTT, QUICK (INR), močový sediment včetně chemického vyšetření
 • Na, K, Cl, urea, kreatinin, glykémie (nad 50 let)
 • RTG plic (nad 40 let)
 • EKG s popisem
 • vyjádření praktického lékaře, zda je pacient schopen podstoupit operační výkon v celkové anestézii

Důležitá upozornění

 • požadovaná vyšetření jsou standardní a nutná a mohou být lékařem doplněna
 • výsledky vyšetření a zprávu přineste s sebou v písemné podobě s razítkem a podpisem vyšetřujícího lékaře, ne kopie!
 • uvedená vyšetření nesmí být starší 14 dnů
 • vysaďte léky na „ředění krve“ (např. Anopyrin, Godasal, apod.) nejméně týden před operačním výkonem po dohodě s vaším praktickým lékařem
 • přineste si léky, které pravidelně užíváte

Kdy vás nebudeme moci operovat

 • pokud neuhradíte plnou cenu zákroku
 • pokud nebudete mít úplné předoperační vyšetření
 • pokud jste nerespektovali předoperační pokyny
 • pokud nebudete zdraví (nutná rekonvalescence po prodělaném infektu cca 2 týdny)

Co vzít s sebou

 • doklad totožnosti
 • základní hygienické potřeby
 • přezůvky
 • pyžamo

GDPR

Správce RVmedCentrum privátní klinika s.r.o. se sídlem Havlíčkova 172, 78345 Senice na Hané, IČ: 29384001 je na základě platného oprávnění k poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. V souvislosti s poskytováním zdravotní péče jsme povinni o Vás – pacientovi, shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytnutí a vykázání zdravotní péče, přičemž rozsah shromažďovaných osobních údajů vyplývá z platné právní úpravy. Pokud evidujeme Vaše osobní údaje nad rámec povinností, které nám stanoví právní předpis, vyžádáme si vždy předem Váš písemný souhlas.