Vážení klienti, produkty nabízené na naší klinice a celý sortiment německé kosmetiky BABOR a dalších značek zakoupíte i s bonusy na našem e-shopu www.krasajsity.cz. Těšíme se na vás!

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

1) RVmedCentrum privátní klinika s.r.o. zpracovává v rámci své zdravotnické činnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení") následující osobní údaje pacientů:


• jméno a příjmení
• adresu bydliště
• číslo telefonu
• číslo zdravotní pojišťovny
• emailovou adresu

v souladu s platnými právními předpisy, a to za účelem poskytnutí služeb a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

2) RVmedCentrum privátní klinika s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje pacientů jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují zákonem stanovené orgány, kteří si mohou údaje na základě zákonné úpravy vyžádat. Ostatní osobní údaje (např. zaměstnaců) jsou předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro nákup a doručení zboží, pro poskytovatelé ostatních služeb, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro uskutečnění plnění a dále zpracovatelé, kterými jsou:

• poskytovatel webového řešení
• poskytovatel webhostingových služeb
• poskytovatel analytického a reklamního softwaru od společnosti Google a správcům těchto aplikací
• případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které v současné době nevyužíváme

3) Na emailovou adresu vám může společnost RVmedCentrum privátní klinika s.r.o. zasílat obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 5 let.

4) Podle nařízení máte právo:


• požadovat po společnosti RVmedCentrum privátní klinika s.r.o. informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, přes mail: info@rvmedcentrum.cz
• vyžádat si po společnosti RVmedCentrum privátní klinika s.r.o. přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování, přes mail: info@rvmedcentrum.cz
• požadovat po společnosti RVmedCentrum privátní klinika s.r.o. výmaz těchto osobních údajů, pokud to neodporuje zákonné povinnosti tyto údaje archivovat, zasláním požadavku na mail: info@rvmedcentrum.cz – výmaz provedeme, pokud tento výmaz není v rozporu s ustanoveními tohoto článku a oprávněnými zájmy naší společnosti
• v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na společnost RVmedCentrum privátní klinika s.r.o.