Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

1) RVmedCentrum privátní klinika s.r.o. zpracovává v rámci kupní smlouvy ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení") následující osobní údaje kupujících:

  • Jméno a příjmení
  • Emailovou adresu
  • Telefonní číslo
  • Adresu

v souladu s platnými právními předpisy, a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

2) Společnost RVmedCentrum privátní klinika s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží, poskytovatelé hodnotících služeb, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro uskutečnění hodnocení a dále zpracovatelé, kterými jsou

  • Poskytovatel webového řešení
  • Poskytovatel webhostingových služeb
  • Poskytovatel analytického a reklamního softwaru od společnosti Google a správcům těchto aplikací
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které v současné době nevyužíváme

3) Na emailovou adresu vám mouhou společností RVmedCentrum privátní klinika s.r.o. zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 5 let.

4) Podle nařízení máte právo:

požadovat po společnosti RVmedCentrum privátní klinika s.r.o. informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, přes mail:info@rvmedcentrum.cz.
vyžádat si po společnosti RVmedCentrum privátní klinika s.r.o. přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování, přes mail info@rvmedcentrum.cz.
požadovat po společnosti RVmedCentrum privátní klinika s.r.o. výmaz těchto osobních údajů, zasláním požadavku na mail info@rvmedcentrum.cz – výmaz provedeme, pokud tento výmaz není v rozporu s ustanoveními tohoto článku a oprávněnými zájmy naší společnosti.
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na společnost RVmedCentrum privátní klinika s.r.o. nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.