Plastická chirurgie

Operace strabismu - šilhavosti

Strabismus neboli šilhání je oční vada způsobená nerovnoběžným postavením očí, která způsobuje zhoršené, nezřídka i dvojité vidění. Nejedná se pouze o kosmetický problém, tato vada může být příčinou mnoha potíží v každodenním životě.

Strabismus se zpravidla operuje v dětském věku. Pokud však operace v dětství neproběhla anebo její výsledek nebyl uspokojivý, popřípadě pokud šilhání vzniklo v dospělosti v důsledku jiného onemocnění, lze operaci provést i v dospělosti. Šilhání lze operovat v podstatě v jakémkoliv věku.

Operace

Operaci provádíme v celkové anestezii. Výkon nevyžaduje hospitalizaci, po probuzení z anestezie je však nezbytný několikahodinový lékařský dohled a klid na lůžku. Podstatou operace je posílení či oslabení konkrétních okohybných svalů, které provádíme buď posunem jejich úponu, nebo samotným prodloužením či naopak zkrácením svalů. Výběr svalů, na kterých je operace prováděna závisí na typu a charakteru šilhání. Okohybné svaly i oční spojivku sešíváme delikátním jemným šicím materiálem, který je samovstřebatelný. Není tedy nutné po zhojení stehy vytahovat, protože se postupně samy rozpustí.

Rekonvalescence

Po operaci doporučujeme klidový režim v rozmezí 2 - 3 týdnů. Oči je možno umývat již první pooperační den. Přibližně 10 až 14 dní po zákroku je možné vykonávat nenáročné sedavé zaměstnání. Plná fyzická zátěž a pobyt v prašném prostředí je však možný nejdříve po jednom měsíci od provedení operace.