Ušní, nosní, krční

Operace nosní přepážky - septoplastika

Zhoršené dýchání nosem obtěžuje mnoho z nás. Nejčastější příčinou bývají vrozené nebo poúrazové deformity a vybočení nosní přepážky, výskyt nosních polypů nebo "zbytnění" sliznic nazálních konch, které jsou projevem chronické nebo alergické rýmy. Jejich důsledkem je omezená průchodnost nosní, v závažných případech kompletní neprůchodnost nosní, které vedou k rozvoji celé řady následných zdravotních problémů. Těmi jsou nefyziologické dýchání ústy, výskyt suchých sliznic, rinolalie, ztráta čichu, škodlivé nadužívání nosních kapek a různých sprejů. Neprůchodnost nosní dále způsobuje omezení sportovních aktivit, neklidný spánek, změnu zabarvení hlasu, vznik chronické rýmy, náchylnost k onemocnění paranazálních dutin až ke vzniku syndromu spánkové apnoe (OSAS) s ovlivněním činnosti kardiovaskulárního aparátu. Operace nosní přepážky vede k obnovení nosní průchodnosti a předchází rozvoji následných závažných zdravotních komplikací.

Septoplastika - operace nosní přepážky

Chirurgickému zákroku předchází odborná konzultace ORL lékařem a endoskopické vyšetření dutiny nosní, které přesně určí příčinu potíží.

Operace nosní přepážky, septoplastika, se provádí v šetrné celkové anestézii. Zákrok probíhá uvnitř dutiny nosní a nezanechává žádné viditelné jizvy. Principem operace je chirurgická úprava vybočené, či jinak deformované nosní přepážky do správného tvaru a středního postavení. Operace je ukončena vnitřní nosní tamponádou. Po výkonu je pacient hospitalizován a observován v délce 12-24 hodin. Tamponádu nosní odstraňujeme obvykle po 12-24 hodinách, pak propouštíme pacienta domů.

V indikovaných případech, kdy kromě vybočené nosní přepážky nacházíme také hypertrofickou sliznici dolních lastur (boční stěna nosních průduchů), rozšiřujeme operaci nosní přepážky o tzv. turbinoplastiku. Tento doplňující operační zákrok provádíme laserem nebo moderním radiofrequenčním přístrojem. Výsledkem operace je další výrazné zlepšení nosní průchodnosti. V těchto případech vkládáme do nosních průduchů speciální tenké folie, které odstraňujeme po cca 14 dnech.

Výsledkem operačního zákroku je úpravená nosní přepážka, dobře průchodný nos, návrat fyziologického dýchání nosem, zlepšený spánek, odpočatost, možnost sportovních aktivit.

Rekonvalescence

Operace nosní přepážky i tzv. turbinoplastika jsou velmi dobře snášeny, doba rekonvalescence je individuální, vždy záleží na rozsahu zákroku a obvykle netrvá déle než jeden až dva týdny. Bolestivost je minimální, musíte však počítat s omezenou průchodností nosní v pooperačním období, způsobenou slizničním otokem a hojením. Ta trvá jeden až dva týdny. Doporučíme vám provádět výplachy dutiny nosní přípravky s mořskou vodou od druhého dne po operačním zákroku. Na kontrolu budete pozvání za 2-4 týdny od zákroku.