Vážené klientky a klienti, upozorňujeme vás, že v období letních prázdnin (červenec, srpen) je provozní doba kliniky pondělí až čtvrtek, v pátky je klinika uzavřena. Tým RVmedCentra. 

Plastická chirurgie

Operace xantelasmat víček

Xantelasmata jsou žlutavé útvary nepravidelných tvarů, které se nacházejí na horních i dolních víčkách. Velmi často se vyskytují symetricky a jsou většinou umístěny poblíž kořene nosu. Jsou způsobeny abnormálním nahromaděním lipidů, tuků, v kůži víček a mohou být jedním z projevů vyšší hladiny cholesterolu v krvi.

Odstranění xantelasmat provádíme na naší klinice dvojí technikou.

Odstranění xantelasmat klasickou technikou

Zákrok probíhá v lokální anestézii na zákrokovém sálku. Klasickou chirurgickou technikou se kůže s nahromaděným tukem odstraní, okraje rány adaptují a sešijí. Suturu kůže provádíme delikátním šicím materiálem, který po zhojení nezanechává téměř žádnou viditelnou jizvu. Tato metoda je vhodná zejména k řešení větších xantelasmat. Operační postup je náročnější, ale hojení je naproti tomu velmi rychlé a rekonvalescence krátká, cca 1 týden.

Odstranění xantelasmat laserem

Zákrok je vhodný pro xantelasmata menšího rozsahu a šíře. Probíhá v lokální anestézii ambulantně. Provedení je rychlé, bezkrevné. Délka hojení závisí na rozsahu postižení, je však o trochu delší než u klasického postupu.

Samotnému zákroku předchází podrobné vyšetření, kde vám náš zkušený lékař navrhne nejvhodnější řešení.