Ušní, nosní, krční

Spánková apnoe OSAS - vyšetření, léčba

Chrápání, zástavy dechu, explozivní nádechy, probouzení, nevyspalost, denní únavnost a usínání jsou klasickými příznaky syndromu spánkové apnoe.

Onemocnění postihuje přibližně 10% populace. V běžné praxi se nejčastěji setkáváme s obstrukční spánkovou apnoí (OSAS), kdy příčinou potíží je obstrukce horních dýchacích cest. Tato obstrukce může být způsobena zhoršenou průchodností nosní (vybočená nosní přepážka, chronická rýma, polypóza) a překážkou v oblasti hltanu (prodloužené měkké patro, uvula, zvětšené krční mandle, kořen jazyka a další). Jelikož se jedná o onemocnění s vážnými negativními dopady na zdraví, proto se diagnostice a léčbě syndromu spánkové apnoe věnuje v moderní spánkové medicíně velká pozornost.

V RVmedCentru se problematice spánkové apnoe věnuje MUDr. Radan Vidura, Ph.D., který se diagnostice a chirurgické léčbě spánkové apnoe intenzivně věnuje již 20 let a má s ní bohaté zkušenosti, jak z privátní kliniky, tak z univerzitního pracoviště.

Spánková apnoe - příznaky

hlasité chrápání se zástavami dechu, explozivní nádechy

ranní a denní únavnost, denní spavost

ztráta výkonnosti, fyzické, duševní

nervozita, podráždění, nesoustředěnost

Následky neléčeného syndromu spánkové apnoe

poruchy kardiovaskulárního aparátu (vysoký krevní tlak, infarkt, srdeční arytmie)

riziko centrální mozkové příhody (mrtvice)

mikrospánky

riziko dopravních nehod

ztráta řidičského oprávnění

Screeningové vyšetření syndromu spánkové apnoe zahrnuje

spánkovou anamnézu

komplexní ORL vyšetření

komplexní endoskopické vyšetření horních cest dýchacích

klasifikace dle Mallampatiho a Friedmanna

stanovení body mass indexu BMI

vyhodnocení Epworthské škály spavosti (ESS – Epworth Sleepiness Scale)

Na základě vyhodnocení screeningového klinického vyšetření a při podezření na OSAS doporučíme pacientovi vyšetření limitovanou polygrafií PG (spánková laboratoř) prováděnou naším RVmedCentrem. Výsledný záznam z monitorovacího přístroje vyhodnotíme a stanovíme nebo vyloučíme diagnózu spánkové apnoe. Po stanovení diagnózy a příčiny onemocnění navrhneme pacientovi vhodnou terapii. Ta většinou spočívá v chirurgické úpravě abnormalit horních cest dýchacích. U těchto zákroků velmi často využíváme náš špičkový chirurgický laser. V případě nálezu velmi závažného stádia onemocnění spočívá terapie OSAS v aplikaci masky CPAP.