Ušní, nosní, krční

Odstranění chrápání

Chrápání trápí jak muže, tak ženy. Ve většině případů se jedná pouze o společenský problém. Pokud je však chrápání spojeno s nadměrnou denní únavou, spavostí a dalšími obtížemi, může být i projevem obstrukčního syndromu spánkového apnoe (OSAS). Spánková apnoe má výrazný negativní vliv na zdraví, zejména na kardiovaskulární systém.

Nejčastější příčinou chrápání jsou vibrace prodlouženého měkkého patra a uvuly během dýchání ve spánku. Principem operačního zákroku je šetrná úprava měkkého patra, ve smyslu jeho zkrácení a modelace. Odstranění chrápání provádíme ve většině případů laserem, v menší míře radiofrequencí ambulantně nebo v komfortní krátkodobé celkové anestézii.

Spánkovou chirurgií (odstranění chrápání a odstranění spánkové apnoe) se MUDr. Radan Vidura, Ph.D. intenzivně zabývá již 22 let a má s ní bohaté zkušenosti. Metodu laserové uvulopalatoplastiky (LAUP) zavedl jako jeden z prvních v ČR. Jsme hrdí na skutečnost, že jsme v olomouckém kraji pracoviště s největším počtem operovaných pacientů s touto problematikou.

Operace chrápání LAUP-laser assisted uvulopalatoplasty

K odstranění chrápání laserem užíváme jednoznačně nejúčinnější metodu LAUP – laser assisted uvulopalatoplasty, která spočívá ve zkrácení a speciální úpravě měkkého patra a čípku (uvuly). Operaci provádíme německým diodovým laserem KLS MARTIN Diomax, který je absolutní špičkou mezi diodovými chirurgickými lasery. Výhodou aplikace laseru při odstranění chrápání je přesný řez a zejména výborné koagulační vlastnosti paprsku. U pacientů bez „dávivého reflexu“ provádíme zákrok ambulantně, v lokální anestézii a pacienty po krátké observaci propouštíme domů. U ostatních, na základě mnohaletých zkušeností, preferujeme zákrok provádět v krátkodobé celkové anestézii, která umožňuje precizní modelaci měkkého patra chirurgem.

Operace chrápání RAUP-radiofrequency assisted uvulopalatoplasty

Odstranění chrápání za pomocí šetrného radiofrequenčního skalpelu. Operaci provádíme německým radiofrequenčním skalpelem ATMOS RS 221. Výhodou metody je přesný řez a minimální poškození tkáně. Operace chrápání RAUP není vhodná pro provádění v lokální anestézii, tedy ambulantně. Výkon proto na základě zkušeností s léčbou stovek pacientů provádíme v krátkodobé celkové anestézii, která nám umožňuje dosažení větší preciznosti modelace a dokonalé hemostázy.

Operace chrápání-somnoplastika

Metoda odstranění chrápání, která je vyhrazena pro pacienty s nadměrnou mobilitou (webbingem) a gracilností měkkého patra, bez jeho prodloužení. Zákrok provádíme ambulantně. U této operace nezkracujeme měkké patro, ale jeho úprava spočívá ve speciální metodě "vyztužení" a "zpevnění" aktivní elektrodou.

Rekonvalescence

Po operaci chrápání laserem nebo somnoplastice v lokální anestézii budete 45 minut observováni na dospávacím pokoji. Po této době vás poučíme o pooperační domácí péči a budete propuštěni domů. V případě operace v celkové anestézii bude nutná minimálně 4 hodinová pooperační hospitalizace. Po poučení o pooperační domácí péči vás předáme vašemu doprovodu a budete propuštěni. V pooperačním období je nutné počítat s bolestivostí v dutině ústní, která se řeší běžně dostupnými analgetiky. Je nezbytné dodržovat stravovací pokyny (nepít kyselé ovocné štávy, nejíst tvrdá a ostrá jídla) a provádět pravidelnou dezinfekci dutiny ústní (Tantum verde nebo šalvějí). Po 3 týdnech od zákroku absolvujete kontrolu operatérem.