Aktuality

ODSTRANĚNÍ CHRÁPÁNÍ LASEREM od Dr. Vidury!

20 let zkušeností s chirurgií chrápání, největší počet operovaných pacientů v Olomouckém kraji!

Chrápání trápí mnoho mužů, ale i žen. Ve většině případů se jedná pouze o společenský problém. Pokud je však chrápání spojeno s nadměrnou denní únavou, spavostí a dalšími obtížemi, může být i signálem vzniku obstrukčního syndromu spánkového apnoe (OSAS) s negativním vlivem zejména na kardiovaskulární systém. Hlavní příčinou chrápání jsou vibrace prodlouženého měkkého patra a uvuly během dýchání při spánku. Principem operačního zákroku je šetrná úprava měkkého patra ve smyslu jeho zkrácení a modelace. Odstranění chrápání provádíme ve většině případů laserem, v menší míře radiofrequencí ambulantně nebo v komfortní krátkodobé celkové anestézii.

Zákrok je veden zkušeným chirurgem, který tuto metodu zavedl jako jeden z prvních v ČR a má s touto technikou mnohaleté zkušenosti z klinického pracoviště.

LAUP-laser assisted uvulopalatoplasty

K odstranění chrápání laserem užíváme jednoznačně nejúčinnější metodu LAUP – laser assisted uvulopalatoplasty, která spočívá v úpravě měkkého patra a tzv. čípku. Používáme německý diodový laser KLS MARTIN Diomax, který je absolutní špičkou mezi diodovými chirurgickými lasery. Výhodou aplikace laseru při léčbě chrápání je přesný řez a zejména výborné koagulační vlastnosti paprsku. U pacientů bez „dávivého reflexu“ provádíme zákrok ambulantně a pacienty po krátké observaci propouštíme domů. U ostatních, na základě vlastních mnohaletých zkušeností, preferujeme zákrok provádět v krátkodobé celkové anestézii, která umožňuje precizní modelaci měkkého patra chirurgem.

RAUP-radiofrequency assisted uvulopalatoplasty

Moderní metoda úpravy měkkého patra za pomocí šetrného radiofrequenčního skalpelu. Výhodou metody je přesný řez a minimální poškození tkáně. Doba hojení a trvání pooperační bolestivosti je tedy mírně kratší než u zákroku provedeného laserem. Výkon na základě zkušeností s léčbou stovek pacientů provádíme v krátkodobé celkové anestézii, která nám umožňuje dosažení větší preciznosti modelace.

Somnoplastika

Metoda, která je vyhrazena pro pacienty s nadměrnou mobilitou (webbingem) a gracilností měkkého patra, bez jeho prodloužení. Zákrok provádíme ambulantně. Využíváme všech výhod radiofrequenčního přístroje, nezkracujeme měkké patro, ale jeho úprava spočívá ve speciální metodě "vyztužení" a "zpevnění". Po zákroku je pacient krátký čas observován a po této době propuštěn domů.