MUDr. Dita Vitovjáková Dermatolog

Dermatolog

V oboru dermatologie je renomovanou specialistkou s praxí z klinického pracoviště. Zabývá se celým spektrem kožních onemocnění a prací s korektivními lasery.

 • studium na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
 • atestace z oboru dermatovenerologie
 • lékař Kliniky dermatovenerologie Fakultní nemocnice Olomouc (1994-1997)
 • lékař ambulance nemocí kožních SPEA Olomouc s.r.o.
 • posudkový lékař OSSZ
 • členka České lékařské komory
 • členka České lékařské společnosti J.E.Purkyně
 • členka České dermatologické společnosti
 • členka České společnosti pro korektivní dermatologii

Domácí stáže a kongresy

 • Dermatovenerologická klinika IPVZ, Praha
 • Národní dermatologický kongres, Brno
 • Seminář dětské dermatologie, Brno
 • Kongresy dětské dermatologie
 • Konference Akné a obličejové dermatózy
 • 8th Spring Symposium of the European Academy of Dermatology and Venereology, Karlovy Vary
 • Novoveské dermatologické dny, Ostrožská Nová Ves
 • Diagnostika a léčba hyperosmolárních otoků, Olomouc
  Dermatoscopy short and sweet, Praha
 • Komplexní léčba lymfedému včetně manuální mízní drenáže, NCO NZO Brno
 • Odborný kurz lympho - tapingu, Ostrava
 • Kongres českých a slovenských dermatovenerologů, Praha

 

Pravidelná účast na kongresech České a Slovenské dermatovenerologické společnosti a mnoha dalších odborných akcí, seminářů a kurzů.

Zahraniční stáže a kongresy 

 • Kongresy EADV
 • 8th Skin Academy Symposium, Barcelona, Španělsko 2015