Ušní, nosní, krční

Spánková laboratoř - monitorace spánku

V rámci komplexního vyšetření a péče o pacienty s poruchami spánku nabízíme vyšetření limitovanou polygrafií (spánková laboratoř), které slouží k objektivizaci syndromu spánkové apnoe. Zásadní výhodou námi nabízeného vyšetření (polygrafie) je možnost jeho provedení v domácím prostředí, které navozuje klidný spánek a tím i kvalitní záznam. Další výhodou je provedení vyšetření (zapůjčení přístroje a následné vyhodnocení záznamu) bez čekání, na rozdíl od většiny spánkových laboratoří.

Postup vyšetření je následující.

Po krátké instruktáži naší zdravotní sestřičkou vám bude domů na jednu noc zapůjčen přístroj MiniScreen od německé firmy Saegeling Medizintechnik. Dle doporučení si přístroj na spaní nastavíte, což je velmi jednoduché a jdete spát. Ráno přístroj vypnete a odevzdáte zpět našemu personálu na recepci kliniky. Lékař RVmedCentra následně záznam stáhne do PC a vyhodnotí. Výsledkem je objektivizace nálezu, tedy potvrzení nebo vyloučení syndromu spánkové apnoe a doporučení dalšího léčebného postupu.

Monitorovací přístroj MiniScreen je screeningový systém pro rychlé, spolehlivé a cenově dostupné vyšetření poruch dýchání během spánku. Systém zaznamenává průtok vzduchu v dýchacích cestách, chrápání, saturaci krve kyslíkem a pulzní vlnu. Je určen pro ambulantní i klinické použití. Naměřená data jsou kontinuálně zaznamenávána po dobu minimálně 10 hodin. Přístroj umožňuje klasifikaci apnoe, hypopnoe, cheyne-stokesova dýchání a vyhodnocení dechové křivky. Dále rozpozná pokles saturace, pulzní variaci a artefakty. Vyhodnocení lze dokumentovat pomocí přehledných grafů zobrazujících noční průběh dýchání, saturaci a tepovou frekvenci. Zároveň udává informaci o počtu a délce trvání jednotlivých událostí.